Home Actueel Nieuws

Nieuws

Sportverenigingen hebben moeite om leden te behouden en vrijwilligers te vinden. Geldzorgen van de leden hebben daarmee te maken want door stijgende kosten maken steeds meer lastige geldkeuzes. De Vonk gaat in gesprek en ontwikkelt goed materiaal zodat sportclubs laagdrempelig…

Door financiële problemen zijn mensen minder goed in staat zijn om voor zichzelf of familieleden te zorgen [BKR, 2019]. Preventieve financiële educatie kan veel persoonlijk en maatschappelijk leed voorkomen. Dit zeggen betrokken erover: 

  • Jongeren: “We hadden veel eerder willen weten wat je regelt als je 18 jaar wordt.” 
  • Ouders: “Ik vind het ingewikkeld, al die regelingen.”   
  • Docenten: “Wat weet ik nu van Toeslagen, DUO of zorgkosten? Ik heb daar zelf niet mee te maken.“ 
  • Jongerenwerkers: “Als het over geld gaat, is er gauw dat opgestoken vingertje: Pas op, kijk uit, doe dit of doe dat. Daar haken jongeren op af.” 
  • Bestuurders en directies: “De belasting van onze docenten is al hoog, wat levert financiële educatie eigenlijk op? “ 
  • Experts: Eén op de drie mbo'ers laat meer dan €1.000 per jaar liggen doordat ze geen zorgtoeslag aanvragen. Dat betekent 100 uur werken en afhaken bij de sportvereniging.  55% van de scholieren komt soms of regelmatig geld tekort. [Bron: Nibud (2021)]  

Vaak zijn het mentoren, docenten burgerschap en zorg coördinatoren met een groot sociaal hart die geldzaken bespreken. Zij willen meer weten over materialen die goed te gebruiken zijn, bij voorkeur zonder teveel moeite. Want de tijd is beperkt. De lesstof van het curriculum moet behandeld worden. Het integreren van de financiële educatie in de bestaande vakken zoals Burgerschap, Rekenen, Nederlands en tal van opleiding-specifieke vakken is een toekomstdroom. Een droom die dankzij de extra inzet en geld van de Rijksoverheid te bereiken is in de komende jaren. Hiervoor biedt De Vonk een training aan. Een training die bedoeld is voor scholen die Financiële Educatie met interactieve werkvormen willen bespreken. Vanuit dialoog en zonder betutteling. Lees hier meer over de training voor MBO.

Bettine vertelt in dit korte filmpje over het werk van De Vonk
Na drie jaar is de beddenactie, waarbij kinderen voorzien werden van een bed, afgerond. Het idee kwam van Marja Wittenbols en dankzij sponsoren en de coördinatie vanuit ContourdeTwern kwam het van de grond. Tal van hulpverleners werkten samen om de…
Bewindvoering helpt om de stress te verlagen. En na enige tijd is het tijd om zaken terug in handen te geven van de klant. In opdracht van de NBBI is er een e-learning ontwikkeld om bewindvoerders hiervoor tools te geven.…
De kou zit in de lucht en dit is de tijd om actie te nemen om een hoge energie(af)rekening te voorkómen. Op woensdag 8 december 2021 van 10-12 uur organiseren de Vonk en WijWest hier een informatieve ochtend voor. Meld…
kerkelijke_vrijwilligers
Na een zorgvuldige afweging is De Vonk terug actief onder de koepel van Actioma, de landelijke koepel voor maatschappelijk activeringswerk. We zijn hier blij mee en het is een bevestiging van onze identiteit als De Vonk.
Je bent betrokken bij mensen in armoede en daarbij zoek je het maatwerk. “Maatwerk” vraagt om reflectie, oefenen en inspiratie. Deze verdiepende training biedt je hiervoor de kans.   Wil je Arm gebleven, Arm geworden en Arm gemaakt praktisch maken door te oefenen?  Wil je motiveren op een manier die…
Het leven kent grote gebeurtenissen en veranderingen. Als je inkomen daalt en je leeft metgeldgebrek en schulden verandert je leven. In armoede leven is leven met een of meerdereverliezen. Je wil door met je leven en zoekt een manier om…
IMG_5324
In juni 2020 is de uitgave Armoede Beleven in druk verschenen. Het is een compact, vlot geschreven boekje. Na het lezen is het helder hoe de beleving van armoede verschilt per persoon en hoe je effectief kan communiceren. Het boekje is…

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling