de_vonk_admin - 06/04/2023

Sportverenigingen hebben moeite om leden te behouden en vrijwilligers te vinden. Zouden geldzorgen van de leden daarmee te maken kunnen hebben? Men moet meer uren betaald werken om rond te komen en schrapt wellicht deelname aan de sportclub om te besparen. Met een groepje studenten van de Fontys, ervaringskenners en het programma Niemand Buitenspel maakte De Vonk een inschrijfformulier om sportclubs meer armoedesensitief te maken. Via deze link kom je in het armoedesensitieve aanmeldformulier dat vrij gebruikt en gedeeld kan worden.

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling