Bettine Arink - 07/10/2020

Na een zorgvuldige afweging is De Vonk terug actief onder de koepel van Actioma, de landelijke koepel voor maatschappelijk activeringswerk. We zijn hier blij mee en het is een bevestiging van onze identiteit als De Vonk.

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling