Home Actueel Agenda

2023

januari

9 januari 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

12 januari 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

17 januari Klankbordsessie Sport en Geldzorgen

18 januari 13.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

23 januari Coördinatorenoverleg MA werk Nederland

24 januari Training Armoede Basisschool Roosendaal

26 januari Lancering handreiking Omgaan met Armoede in het Middelbaar Beroeps Onderwijs

31 januari Klankbordsessie Sport en Geldzorgen

februari

14 februari Afstemming Budgetmaatjesproject Geldrop

maart

14 maart 19.30 uur Scholingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatje

23 maart online hercertificering trainers Armoede onder de Loep

30 maart Maatwerk training Albeda Academie Rotterdam

31 maart Begeleiding Arm & Rijk spel Venlo

april

4 april Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

7 april Goede Vrijdag

9 april Eerste Paasdag

10 april Tweede Paasdag

12 april Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

18 april Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

18 april Lezing voor maatschappelijk activeringswerkers van Andries Baart

22 april Training nieuwe SchuldenVrijMaatjes

25 april Stuurgroep SchuldenVrijMaatje project

26 april Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

27 april Koningsdag

29 april Training nieuwe SchuldenVrijMaatjes

mei

2 mei Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

4 mei Dodenherdenking

5 mei Bevrijdingsdag

8 mei 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

10 mei Training zingeving voor SchuldenVrijMaatjes

11 mei 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

12 mei Agendacommissie Sociale Alliantie

13 mei Training nieuwe SchuldenVrijMaatjes

15 mei Kickoff sessie Impact gericht werken Gemeente Tilburg

17 mei 13.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

18 mei Hemelvaart

27 mei Training nieuwe SchuldenVrijMaatjes

28 mei Eerste Pinksterdag

29 mei Tweede Pinksterdag

31 mei hercertificering trainers Armoede onder de Loep Tilburg

juni

6 juni Klankbordgroep project Sport en Geldzorgen

6 juni Consultatie herstel na kinderopvangtoeslag affaire

7 juni conferentie gelijke kansen 's-Hertogenbosch

14 juni 19.30 uur Scholingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

19 juni Landelijk overleg coördinatoren Maatschappelijk Activeringswerk

22 juni Themamiddag Armoede in Tilburg West

26 juni Signaleren van Armoede voor de Christelijke Basisschool De Rank in Sprang-Capelle

29 juni Overleg Sport en Geldzorgen met verenigingsondersteuner en Leergeld

juli

3 juli hercertificering trainers Armoede onder de Loep Groningen

11 juli Training Leergeld Parkstad

19 juli Klankbordsessie Sport en Geldzorgen met ervaringskenners en verenigingsondersteuner

augustus

september

15 september Alliantieraad Sociale Alliantie

19 september Training Budgetmaatjes Geldrop

21 september 15.00-17.30 uur viering 11 jaar SchuldenVrijMaatje project

21 september Vrijwilligers Safari Tilburg

26 september Training Zingeving en verlies in Vught

27 september Klankbordgroep De Vonk

oktober

2 oktober 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

5 oktober 19.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

9 oktober Landelijk overleg coördinatoren Maatschappelijk Activeringswerk

10 oktober Verkorte training Armoede tijdens ZorgSaam conferentie

11 oktober 13.30 uur Uitwisselingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

november

14 november Workshop 'effecten van armoede' voor Prins Heerlijk

16 november Stuurgroep SchuldenVrijMaatje project

23 november 19.30 uur Scholingsbijeenkomst SchuldenVrijMaatjes

28 november 13.30 - 15.00 uur Ontmoetingsbijeenkomst voor professionele en vrijwillige werkers in de diaconie: Werk in Uitvoering

december

7 december Nationale Vrijwilligersdag

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag