Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams

Voor scholen en zorgteams

In de klas

Op vrijwel elke school zitten kinderen die opgroeien in armoede, maar lang niet altijd weten leerkrachten en docenten om welke leerlingen het gaat. De Vonk biedt deskundige begeleiding om alle kinderen mee te kunnen laten doen.

Arm en Rijk Spel

School Armoedeproof

Nieuwsbrief Kinderen en Armoede juni 2017 Special Speelruimte

Signalenkaart armoede

Animatie signaleren kinderarmoede

Beleidsmatig

Armoede aanpakken en verlichten is een zaak van ons allemaal. Ook op je school kun je een bijdrage leveren door armoede te signaleren en met je team, de ouderraad en de schoolleiding een school-armoede beleid te ontwikkelen. Sluit net als scholen in Zeeland deden samen met de ketenpartners en beleidsambtenaren in jouw gemeente een ‘Kinderpact tegen armoede’.

Checklist voor armoedebeleid op school

Workshop aanbevelingen uit onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

Kinderpact tegen armoede

Activerend onderzoek naar knelpunten op school

Signalenkaart armoede

Animatie signaleren kinderarmoede

Met ouders

Betrek de ouderraad, de ouderkamers en de medezeggenschapsraad bij de voorlichting over armoede op school. De Vonk heeft daar materiaal en tips voor. Versterk de positie van ouders die kinderen opvoeden in armoede, door middel van de workshops ‘Krachtige ouders, krachtige kinderen’. Kinderen volgen graag het voorbeeld van hun ouders, ook op financieel gebied. De Vonk heeft een preventief project dat leerlingen een alternatief biedt, in gaat op waarden en normen en kinderen op een speelse manier weerbaar in geldzaken maakt.

Voorlichting en thema-avond voor ouderraden

Krachtige ouders, krachtige kids. Korte cursus voor ouders om de "dure" momenten te kunnen vieren als je weinig geld te besteden hebt.

Deskundigheidsbevordering voor schoolprofessionals

Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden niet als zodanig herkend. Leer de signalen van armoede herkennen in je school. Vergroot je deskundigheid in het omgaan met mensen die rondkomen van een minimum door het volgen van de geaccrediteerde training ‘Armoede onder de Loep’. De training maakt duidelijk waarom arme ouders doen wat ze doen, zodat je meer begrip krijgt voor hun handelswijze en je meer effectief kunt communiceren

Training Armoede onder de Loep voor de educatieve sector

Werkvorm De Selma's

Masterclass armoedesignalering voor jeugdhulpverleners

Opstellen sociale kaart en stichting Leergeld