Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams

Voor scholen en zorgteams

Voor mbo-scholen

Op mbo-scholen Door financiële problemen zijn mensen minder goed in staat zijn om voor zichzelf of familieleden te zorgen [BKR, 2019]. Preventieve financiële educatie kan veel persoonlijk en maatschappelijk leed voorkomen. Dit zeggen betrokken erover: Jongeren: “We hadden veel eerder willen weten wat je regelt als je 18 jaar wordt.” Ouders: “Ik vind het ingewikkeld, al die regelingen.” Docenten: “Wat weet ik nu van Toeslagen, DUO of zorgkosten? Ik heb daar zelf niet mee te maken.“ Jongerenwerkers: “Als het over geld gaat, is er gauw dat opgestoken vingertje: Pas op, kijk uit, doe dit of doe dat. Daar haken jongeren op af.” Bestuurders en directies: “De belasting van onze docenten is al hoog, wat levert financiële educatie eigenlijk op? “ Experts: Eén op de drie mbo'ers laat meer dan €1.000 per jaar liggen doordat ze geen zorgtoeslag aanvragen. Dat betekent 100 uur werken en afhaken bij de sportvereniging. 55% van de scholieren komt soms of regelmatig geld tekort. [Bron: Nibud (2021)] Vaak zijn het mentoren, docenten burgerschap en zorg coördinatoren met een groot sociaal hart die geldzaken bespreken. Zij willen meer weten over materialen die goed te gebruiken zijn, bij voorkeur zonder teveel moeite. Want de tijd is beperkt. De lesstof van het curriculum moet behandeld worden. Het integreren van de financiële educatie in de bestaande vakken zoals Burgerschap, Rekenen, Nederlands en tal van opleiding-specifieke vakken is een toekomstdroom. Een droom die dankzij de extra inzet en geld van de Rijksoverheid te bereiken is in de komende jaren. Hiervoor biedt De Vonk een training aan. Een training die bedoeld is voor scholen die Financiële Educatie met interactieve werkvormen willen bespreken. Vanuit dialoog en zonder betutteling. Lees hier meer over de training voor MBO.

In de klas

Op vrijwel elke school zitten kinderen die opgroeien in armoede. Lang niet altijd is het team zich daarvan bewust en wordt het niet gesignaleerd. Ongemerkt gaat men ervan uit dat geldkrapte geen issue is. Kansen om aandacht te besteden aan immateriële rijkdom blijven onbenut. De Vonk biedt deskundige begeleiding om alle kinderen mee te kunnen laten doen.

School Armoedesensitief

Vertellers over armoede

Arm en Rijk Spel

Signalenkaart armoede

Animatie signaleren kinderarmoede

Beleidsmatig

Armoede aanpakken en verlichten is een zaak van ons allemaal. Ook op je school kun je een bijdrage leveren door armoede te signaleren en met je team, de ouderraad en de schoolleiding een school-armoede beleid te ontwikkelen. Sluit net als scholen in Zeeland deden samen met de ketenpartners en beleidsambtenaren in jouw gemeente een ‘Kinderpact tegen armoede’.

Op 8 december 2020 organiseerde de Alliantie tegen Kinderarmoede een webinar Scholen en Armoede. Beluister het hier.

Checklist voor armoedebeleid op school

Workshop aanbevelingen uit onderzoek naar effecten van armoede op kinderen

Kinderpact tegen armoede

Activerend onderzoek naar knelpunten op school

Signalenkaart armoede

Animatie signaleren kinderarmoede

Met ouders

Betrek de ouderraad, de ouderkamers en de medezeggenschapsraad bij de voorlichting over armoede op school. De Vonk heeft daar materiaal en tips voor. Versterk de positie van ouders die kinderen opvoeden in armoede, door middel van de workshops ‘Krachtige ouders, krachtige kinderen’. Kinderen volgen graag het voorbeeld van hun ouders, ook op financieel gebied. De Vonk heeft een preventief project dat leerlingen een alternatief biedt, in gaat op waarden en normen en kinderen op een speelse manier weerbaar in geldzaken maakt.

Voorlichting en thema-avond voor ouderraden

Krachtige ouders, krachtige kids. Korte cursus voor ouders om de "dure" momenten te kunnen vieren als je weinig geld te besteden hebt.

Deskundigheidsbevordering voor schoolprofessionals

Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden niet als zodanig herkend. Leer de signalen van armoede herkennen in je school. Vergroot je deskundigheid in het omgaan met mensen die rondkomen van een minimum door het volgen van de geaccrediteerde training ‘Armoede onder de Loep’. De training maakt duidelijk waarom arme ouders doen wat ze doen, zodat je meer begrip krijgt voor hun handelswijze en je meer effectief kunt communiceren

Training Armoede onder de Loep voor de educatieve sector

Werkvorm De Selma's

Masterclass armoedesignalering voor jeugdhulpverleners

Opstellen sociale kaart en stichting Leergeld