Home Ons aanbod voor vrijwilligers Vrijwilligers algemeen

Vrijwilligers algemeen

Zin-vol vrijwilligerswerk

De Vonk ondersteunt graag jouw inzet voor een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen mee telt. Wij noemen het steunen, stimuleren, activeren, coachen en begeleiden van vrijwilligers maatschappelijk activeringswerk. We hechten eraan dat mensen kunnen stil staan bij zingeving van wat ze doen en kunnen doen.

Armoede signalering

Veel armoede is nog steeds verborgen armoede. Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden niet als zodanig herkend. De Vonk maakt duidelijk waarom arme mensen doen wat ze doen, zodat je meer begrip krijgt voor hun handelswijze en je meer effectief kunt communiceren

Training SchuldenVrijMaatje

Training Armoede onder de loep

Themabijeenkomst armoede en kinderen

Mantelzorg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zakelijke ondersteuning van mantelzorgers om de zorgtaken goed te kunnen vervullen. De Vonk heeft aandacht voor wat mantelzorg doet met jou: hoe houd je het vol, wat houdt jou gemotiveerd, wat bezielt je?

Versterking communicatie vrijwilligers

Het nieuwe sociale domein gaat er vanuit dat veel mensen zich als vrijwilliger inzetten voor de maatschappij. Soms leidt je goedbedoelde inzet onverwachts toch tot problemen. Een goede communicatie en onderlinge afstemming zijn daarbij belangrijk. Vraag De Vonk naar de trainingen die de communicatie verbeteren.

Luistertraining De kunst van het verstaan

Rouw en verlies

Leven met een verlies (werk, gezondheid of relatie) maakt het moeilijk om ruimte te hebben voor alle emoties die je voelt. Dan is het fijn als je bij goed opgeleide rouwbegeleiders terecht kunt. Speciaal voor coördinatoren van rouw- en verlies groepen heeft De Vonk een aanbod om je deskundigheid als coördinator te vergroten.

Cursus voor coördinatoren rouw en verlies-groepen

Bijeenkomsten en ontmoetingsdagen

Project Steun bij verlies en rouw

Ondersteuning maatschappelijke activering.

Maatschappelijke participatie draait om meedoen in de samenleving. Iedereen wil meedoen: leren, werken, ontmoeten, iets bijdragen. Voor mensen met beperkingen, ouderen, mensen in een achterstandssituatie en mensen die moeten rondkomen van weinig geld is dat niet altijd eenvoudig. De Vonk activeert vrijwilligers die deze mensen willen ondersteunen.

Training Inclusieve gastvrijheid

Zingeving

De Vonk gaat met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te kijken welke perspectieven er zijn op een goed leven en een rechtvaardige samenleving. Voor de medewerkers van De Vonk speelt het katholieke denken over sociaal vraagstukken en de inspiratie die gehaald wordt uit het christelijk geloof een rol van betekenis. Vanuit de gedachte dat iedereen mee telt activeren we mensen om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving.

Workshop Hoe word ik een presente vrijwilliger?

Word ook vrijwilliger!