Schuldhulpverlening

"Veel van onze vrijwilligers melden zich aan vanuit een diepgevoelde behoefte zich te verbinden aan mensen voor wie het leven moeilijk is. Dat doen ze niet omdat zij het zelf gemakkelijk hebben of alles weten, maar vanuit verlangen om een bijdrage te leveren aan een solidaire samenleving."     

Als vaste vrijwilliger voor mensen met geldzorgen en andere sociaal maatschappelijke problemen kun jij het verschil maken. De vrijwilligers bij de Vonk worden getraind en ondersteund. Meermalen per jaar start een training. 

 

SchuldenVrijMaatje

Training zingeving vrijwilligers

Stadsnomaden

Als vaste vrijwilliger voor mensen met zonder vaste woon- of verblijfplaats en/of complexe sociaal maatschappelijke problemen kun jij het verschil maken. Maatje worden betekent dat je door De Vonk wordt getraind en ondersteund om je als maatje te kunnen inzetten.

Training Wereldmaatjes voor stadsnomaden

In het maatjesproject ‘Er zijn voor jou’ organiseren we sociaal contact tussen jou als vrijwilliger en een deelnemer. Deelnemers zijn mensen die vanwege hun financiële problematiek in een sociaal isolement terecht dreigen te komen. Als maatje draag jij bij om sociale uitsluiting vanwege armoede te verminderen en daar waar mogelijk de situatie en het perspectief van de deelnemers te verbeteren.

Er zijn voor jou-maatjes

Masterclass ‘Er zijn voor jou’ - voor vrijwilligers

Workshop Hoe word ik een presente vrijwilliger?

Training methodiek ‘Er zijn voor jou’ - voor coördinatoren