de_vonk_admin - 06/04/2023

Op 18 maart 2023 vond een feestelijke overdracht plaats van de donatie, die Books4Life dankzij hun vrijwilligers bijeen bracht. Dankzij deze donatie kunnen mensen in geldnood geholpen worden. De Vonk werkt mee in de aanvragen voor het fonds en zodoende onze hartelijke dank voor deze gift.

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling