Home Ons aanbod voor professionals Professionals in het sociale domein

Professionals in het sociale domein

Beleidsmatig

De Vonk nodigt partners uit het sociale domein uit om structuren ‘om te denken’ en brengt als verbindende ketenpartner partijen daartoe bijeen. In een samenleving waarin de taal van beheersbaarheid, economische efficiëntie en eigen kracht vaak de basis zijn voor de te bedenken oplossingen van problemen wordt de taal van de menselijke waardigheid steeds meer vergeten. Het verschuiven van perspectieven, het op een ander been zetten, het in herinnering halen van belangrijke begrippen van het sociaal denken is een basisvaardigheid van De Vonk, waarin ze zich onderscheidt van andere maatschappelijke organisaties. We geven informatie over en beleidsmatige handvatten voor het signaleren van armoede en sociale uitsluiting en leren professionals om met mensen in armoede om te gaan.

Deskundigheidsbevordering

Maatschappelijke vraagstukken over armoede en sociale uitsluiting vragen ook van beleidsambtenaren, jeugdhulpverleners, werkers in welzijn en gezondheidszorg een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving. Vergroot je kennis en deskundigheid in het omgaan met mensen die rond moeten komen van een minimuminkomen en leer de signalen van armoede herkennen en begrijpen in de hulpverlening. De Vonk biedt maatwerk waar het gaat om het ‘omdenken van structuren’ en het verleggen van de focus. Meer dan 40 door ons opgeleide trainers staan voor je klaar. Neem contact op om af te stemmen over de inhoud van de trainingen en workshops

Training Armoede onder de Loep voor professionals

Vertellers over armoede

Verdiepende training Armoede

Werkvorm De Selma's

Signalenkaart armoede

Train-de-Trainer armoede

Project: ‘Tandzorg op Maat’

Niet iedereen mag in staat geacht worden goed voor zijn of haar gebit te kunnen zorgen. De Vonk heeft samen met tandartsen gekeken naar een oplossing op maat. Het project Tandzorg op Maat kreeg een eervolle vermelding (Brabants dagblad). Wil je meer weten?

 

Lees meer over ons eigen onderzoek en tandzorg op maat

Rapportage Tandzorg op Maat

Animatie uitleg Tandzorg Op Maat

Uitleg Tandzorg Op Maat voor mensen in armoede

Tandzorg Op Maat animatie voor tandartsen

Neem contact op met Marja.

Project "Vertellers"

Vertellers laten hun verhaal over langdurige geldkrapte klinken. Een persoonlijk verhaal doet meer dan een presentatie met feiten. Vraag naar een verteller als u een workshop of training laat verzorgen door De Vonk.

Meer informatie over de training van Vertellers

Project: ‘SchuldenVrijMaatjesproject’

Terecht zien te komen in het schuldhulptraject is al een kunst op zich, daar staande blijven is een nog grotere opgave. De Vonk selecteert, traint en bindt maatjes aan mensen in schuldenproblematiek om hen te ondersteunen. Ook geïnteresseerd om in jouw gemeente een SchuldenVrijMaatjes project op te zetten?

Neem contact op met Marja

Project: ‘Er zijn voor jou-maatjesproject’

In elke gemeente vraagt het omgaan met armoede veel van mensen. Een maatje kan dan het verschil maken. Zet in jouw gemeente een project voor maatjes op, die werken met de methodiek ‘ Er zijn voor jou’. Op dit moment is dit project gesloten. Interesse gewekt? We kijken samen naar de mogelijkheden.

Neem contact op met ons

Project: ‘Toekomst zonder schulden’

Samen met het jongerenwerk van R-Newt trainde De Vonk in 2019 jonge coaches, die hun eigen ervaringen inzetten om jongeren weerbaarder te maken in geldzaken.

Neem contact op met ons

Project: ‘Krachtige ouders, krachtige kinderen’

Versterk de positie van ouders die kinderen opvoeden in armoede. Gedurende het jaar veel ‘dure’ momenten: een verjaardag, schoolreisje, Sinterklaas. In 5 workshops bieden we aan ouders creativiteit om hier mee om te gaan en handvatten om met hun kinderen in gesprek te gaan.

Neem contact op met ons