Home Aanbevolen door De Vonk

Aanbevolen door De Vonk

20230926_111803

Onderzoekrapport Naar gelijke toegang

Ans Oudejans, Astrid Huygen, Catelijne Akkermans (mei 2023)

Dit rapport heeft aangetoond dat het uitmaakt waar je wieg staat of en in welke
mate je als kind toegang hebt tot voorzieningen die het mogelijk maken gewoon
mee te doen ondanks dat de financiële ruimte thuis klein is. Een gelijk aanbod
betekent nog geen gelijke kansen. Het gaat bijvoorbeeld ook om toegankelijkheid
en vindbaarheid van voorzieningen. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat
gelijkheid van het aanbod maar een aspect is van ongelijkheid die bestaat tussen
kinderen die opgroeien in armoede. Om ongelijkheid te bestrijden is meer nodig. Dit
hangt samen met het kunnen garanderen van bestaanszekerheid. Lees de samenvatting van het rapport in deze link. 

Poster Armoede scholen

Handreikingen Omgaan met Armoede

M. Lusse en A. Kassenberg (2022)

De handreikingen bieden een aanpak, speciaal voor verschillende sectoren, te weten Basisscholen en voortgezetonderwijs, Sociaal Domein, Jeugdgezondheidszorg en MBO. De werkwijzen zijn geordend aan de hand van:

Signaleren (zodat elk kind en elke jongere in armoede wordt gezien),
Ondersteunen (zodat elk kind en elke jongere in armoede kan meedoen) en
Stimuleren (zodat elk kind en elke jongere toekomstkansen krijgt).

De werkwijzen variëren van bijvoorbeeld het opbouwen van een relatie, het ondersteunen bij opvoeden en schulden tot het bijdragen aan de financiële opvoeding en participatie. Professionals en ervaringswerkers armoede uit het land hebben meegewerkt aan de handreiking, waaronder De Vonk. 

handen

Lesboekje groepen 7 en 8

Young crowds en Missing Chapter Foundation

Een sprekend vorm gegeven boekje om armoede in de klas te bespreken. Met een goede handleiding voor docenten. Zie www.aandeslagmetarmoede.nl

regels_mensen_blokkeren

Regels die mensen blokkeren

R. van Nistelrooij, 2003

Boek over wat langdurige armoede met mensen doet. Zij ontwikkelde de methodiek ‘Er zijn voor jou’ op basis van de praktijkervaringen als coördinator in Oss.

rots

Veertien verhalen

Raad van Volksgezondheid en Samenleving, 2021

14 verhalen die voelbaar maken hoe kwetsbaar we allemaal zijn en dat kracht voortvloeit uit interesse en aandacht. https://www.raadrvs.nl/gezichten-van-een-onzeker-bestaan

risicokind_evenwichtskunstenaar

Risicokind of evenwichtskunstenaar?

E. Lam, 2016

Boek over kind zijn ondanks een moeilijke thuissituatie.

quiet

Quiet 500 - magazine

Rijkdom erotiseert en wordt gevierd. Armoede wordt in stilte beleden. Vandaar de Quiet 500, een glossy magazine waarin de (stille) armoede vanuit verschillende kanten wordt belicht. De redactie daagt hiermee de 500 rijkste Nederlanders uit om mee te werken aan armoedeverzachting.

schaarste

Schaarste

E. Shafir & S. Mullainathan, 2013

Hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen.

waardendriehoek

De waardendriehoek

Kruiter, Albert Jan (Instituut voor publieke waarden). Ontwikkelde de waardendriehoek: Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement (2015) (o.a. in Handboek voor publieke ondernemers, Wolters Kluwer, Deventer)

IMG_5324

Armoede Beleven

In juni 2020 is de uitgave Armoede Beleven in druk verschenen. Het is een compact, vlot geschreven boekje. Na het lezen is het helder hoe de beleving van armoede verschilt per persoon en hoe je effectief kan communiceren. Het boekje is te bestellen voor 8,50 euro, exclusief verzendkosten via: secretariaat@de-vonk.nu

de_eindjes_aan_elkaar_knopen

De eindjes aan elkaar knopen

N. Jungmann, P. Wesdorp, E. Schruer, 2017

Cruciale vragen bij financiële problematiek in de wijk.

belevingsonderzoek

Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven

J. Van Gils, T. Willekens, 2010

De situering en de theoretische achtergrond