Bettine Arink - 24/11/2021

De kou zit in de lucht en dit is de tijd om actie te nemen om een hoge energie(af)rekening te voorkómen. Op woensdag 8 december 2021 van 10-12 uur organiseren de Vonk en WijWest hier een informatieve ochtend voor. Meld je aan via: joysvanlieshout@contourdetwern.nl

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling