Home ANBI

ANBI

Algemeen nut beogende instelling

De Vonk heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat De Vonk een Instelling is die het Algemeen Nut Beoogt. We zijn een kennis-, expertise- en activeringscentrum voor armoedevraagstukken en sociale uitsluiting. Als onafhankelijke organisatie in het maatschappelijk middenveld, spreken we mensen aan om stil te staan bij ontwikkelingen in de samenleving die leiden tot vergroting van armoede, vaak ook tot sociale uitsluiting en het vastlopen van kwetsbare medeburgers. Wij gaan met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te onderzoeken welke perspectieven er zijn voor de arme medeburgers op een waardevol, sociaal, geïnspireerd en financieel duurzaam leven.

Achterliggende filosofie en inspiratie voor onze actieve en sociaal bewogen inzet is het geloof in en de strijd voor een rechtvaardige samenleving waarin welvaart en welbevinden gelijkwaardiger verdeeld zijn.

Als kennisinstituut doet De Vonk ook kwalitatief onderzoek. Wij vinden het belangrijk om diepgaande en actuele kennis van de wereld van kwetsbare mensen te verkrijgen. Op basis van onderzoek doen we aanbevelingen aan gemeenten, provincie, onderwijs, zorgprofessionals en vrijwilligers.

Minstens 90% van de inzet gaat naar het algemeen nut en op onze activiteiten wordt geen winst gemaakt. De bestuursleden van stichting De Vonk doen hun werk dan onbezoldigd, tegen vergoeding van onkosten en vrijwilligers die voor De Vonk werken en daarvoor een vrijwilligersvergoeding krijgen, ontvangen deze vergoeding onbelast.

Doe een gift

Voor het werk van De Vonk zijn we aangewezen op fondsen die onze projecten willen financieren en verder op de inkomsten uit onze opdrachten aan gemeenten, scholen, instellingen, organisaties en parochies. Maatschappelijk activeringswerk vraagt van de consulenten dat zij hun oor te luisteren kunnen leggen bij de noden uit de samenleving. Dit werk is vrij moeilijk te bekostigen, terwijl het de kern vormt van De Vonk als netwerkende organisatie om maatschappelijke hiaten aan het licht te brengen en de samenleving daarop te activeren.

Jouw bijdrage, groot of klein, maakt het voor De Vonk mogelijk om die vrijplaats te zijn. Met jouw geld kunnen wij als onafhankelijke stichting voorwerk doen voor toekomstige projecten, die de cohesie in de samenleving versterken.

Met jouw bijdrage kunnen we deelnemen aan armoede platforms, participeren in maatschappelijke werkgroepen, overleg met raadslieden organiseren, bezoeken van voedsel- en kledingbanken en andere sociale netwerken die actief zijn op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. Kortom, dankzij jouw steun als donateur maak je ons werk mede mogelijk.

Wij zouden erg blij zijn als je wil overwegen om een (periodieke) gift aan ons te schenken of om je nalatenschap aan ons te doen toekomen.

Belastingvrij schenken

Wist je dat je als donateur in het voordeel bent om aan de Vonk te schenken? Niet alleen maak je ons gelukkig en ons werk mede mogelijk, maar vanwege de ANBI-status van De Vonk mag je je giften mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en De Vonk de gift vastleggen in een overeenkomst.

Steun onze campagnes!

Bedrijven

De Vonk legt graag contact met bedrijven die zich maatschappelijk interesseren voor het oplossen en aankaarten van sociale problemen en het omdenken van structuren. Maar ook kun je contact met ons opnemen als je binnen je organisatie de focus wil leggen op inzet voor kwetsbare burgers.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer