Home ANBI

ANBI

Algemeen nut beogende instelling

De Vonk heeft als onderdeel van ContourdeTwern de ANBI-status, dat wil zeggen dat De Vonk het Algemeen Nut Beoogt. De Vonk werkt vanuit een specifieke expertise waarbij we facilitair ondersteund door ContourdeTwern. De Vonk is een kennis-, expertise- en activeringscentrum voor armoedevraagstukken en sociale uitsluiting. Met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en beroepskrachten gaan we in gesprek om te onderzoeken welke perspectieven er zijn voor een waardevol, sociaal, geïnspireerd en financieel duurzaam leven.
Als u ons werk wil steunen met een gift, kan dat op rekeningnummer: NL91RABO0102545847 t.n.v. Stichting ContourdeTwern
te Tilburg onder vermelding van De Vonk.

Doe een gift

Voor het werk van De Vonk zijn we aangewezen op fondsen die onze projecten willen financieren en verder op de inkomsten uit onze trainingen en andere opdrachten. Maatschappelijk activeringswerk vraagt van de consulenten dat zij hun oor te luisteren kunnen leggen bij de noden uit de samenleving. Dit werk is vrij moeilijk te bekostigen, terwijl het de kern vormt van De Vonk als netwerkende organisatie om maatschappelijke hiaten aan het licht te brengen en de samenleving daarop te activeren.

Jouw bijdrage, groot of klein, maakt het voor De Vonk mogelijk om die vrijplaats te zijn. Met jouw geld kunnen wij als onafhankelijke stichting voorwerk doen voor toekomstige projecten, die de cohesie in de samenleving versterken.

Met jouw bijdrage kunnen we deelnemen aan armoede platforms, participeren in maatschappelijke werkgroepen, overleg met raadslieden organiseren, bezoeken van voedsel- en kledingbanken en andere sociale netwerken die actief zijn op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. Kortom, dankzij jouw steun als donateur maak je ons werk mede mogelijk.

Wij zouden erg blij zijn als je wil overwegen om een (periodieke) gift aan ons te schenken of om je nalatenschap aan ons te doen toekomen.

Belastingvrij schenken

Vanwege de ANBI-status mag je je giften mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en ContourdeTwern (waar De Vonk een onderdeel van is) de gift vastleggen in een overeenkomst.

Steun onze campagnes!

Bedrijven

De Vonk legt graag contact met bedrijven die zich maatschappelijk interesseren voor het oplossen en aankaarten van sociale problemen en het omdenken van structuren. Maar ook kun je contact met ons opnemen als je binnen je organisatie de focus wil leggen op inzet voor kwetsbare burgers.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer