Lopende projecten

SchuldenVrijMaatje project

In het SchuldenVrijMaatje project worden vrijwilligers gekoppeld aan deelnemers. Marja Wittenbols is projectleider, initiatiefnemer en drijvende kracht. Deelnemers komen via schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of bewindvoering bij dit project. Potentiële vrijwilligers krijgen een hoog gewaardeerde training in acht dagdelen. Meer informatie vind je hier.

Natuurlijk is het samen bewaken van het beschikbare budget een groot thema, maar er gebeurt meer. Dit varieert van het mee op orde houden van de administratie en het samen brieven lezen om zo niet meer bang voor de post te zijn, via leren sollicitatiemails samen te stellen bij mensen zonder computervaardigheden en vrijwilligerswerk te zoeken voor mensen die uit verveling gaan shoppen op het internet, tot het opzoek gaan naar ‘triggers’ die kunnen leiden tot nieuwe schulden in de toekomst en zoeken naar oplossingen die te vermijden.

Zwemmen .

Door een bijdrage van Stichting Leergeld kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen deelnemen aan de zwemles. Bij een aanzienlijk deel van de kinderen is het verzuim heel hoog. Dat is jammer want het is belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen zwemmen. Judith Smets voerde in 2022 namens de Vonk een onderzoek uit onder ouders om te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim.  Het onderzoek sluit goed aan bij de wens van de gemeente om impactgericht te subsidiëren.  
Ouders kregen een positief opgestelde brief waarin om hulp werd gevraagd om het verzuim tegen te gaan. Bijna de helft van de ouders (46%) vulden de vragenlijst in, dat is een bijzonder hoge respons. Praktische redenen, en dan met name ziekte, werden het vaakst genoemd als reden voor verzuim. Enkele suggesties voor vervolg zijn: het registratiesysteem onder de loep nemen en praktische redenen zoals 'het tijdstip komt niet goed uit' met ouders worden bespreken. Ook kan worden nagegaan of er een prikkel voor ouders (waarvan de kinderen vaak verzuimen) moet komen om meer verantwoordelijkheid te nemen. Leergeld gaat, in overleg met gemeente en de zwembaden, met de resultaten aan de slag.  

Vertellers

De Vonk traint en begeleidt ervaringskenners die hun verhaal over een leven in geldkrapte willen laten horen. Iedere verteller kiest of en hoe het verhaal naar voren komt, bijvoorbeeld via een schriftelijk gedeeld verhaal, meer openheid binnen de familie of een interview. De Vonk vraagt ervaringskenners om mee te denken op onderwerpen die relevant zijn in hun leven, bijvoorbeeld rond:

  • Sport en Geldzorgen
  • Herstel na geldzorgen

Lees hier meer informatie

E-learning bewindvoerders 

In opdracht van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders ontwikkelde De Vonk een e-learning Financiële Zelfredzaamheid. Om de klanten te steunen naar een duurzame verandering in omgaan met geld. Voor NBBI leden gratis op de afgeschermde opleidingenpagina

Enkele reacties van deelnemers:

  • "Het onderdeel over de verschillende zienswijzen op geldproblemen zijn nuttig want hierdoor besef ik me beter hoe ik kijk en dat ik daarin wat kan kiezen".
  • "De cirkel van invloed helpt mij".  

Zingeving

In 2022 en 2023 organiseren we trainingen rond Waardigheid en Zingeving. Dit zijn maatwerktrainingen voor specifieke doelgroepen, zoals onze SchuldenVrijMaatjes en leerkrachten. 

In 2020-2021 liep het project Wie ben ik nog? dankzij de steun van twee fondsen. Binnen het project is een training op het gebied van zingeving en veerkracht in geldkrapte ontwikkeld die drie maal succesvol is uitgevoerd.  Lees hier meer informatie

Tandzorg op maat Tilburg

Eind 2015 is op initiatief van De Vonk een ToM-project opgestart (Tandzorg op Maat) in samenwerking met de CZ groep, de GGD, het Bergmansfonds, de Gemeente Tilburg en een drietal tandartsen in Tilburg. Het project behelst een pilot om uit te zoeken hoe er een structurele oplossing gezocht kan worden voor mensen die tandheelkundige zorg nodig hebben, maar die niet in staat zijn, door de financiële en/of psychologische gesteldheid om de voorgestelde behandeling en vervolg behandelingen te ondergaan. Het onderzoek uit de pilotfase is inmiddels afgerond en wordt geëvalueerd met betrokkenen, met het idee om dit project op meerdere plaatsen uit te rollen.

Onze projectleider Marja Wittenbols ontving voor haar onderzoek een eervolle vermelding van het Bergmanfonds.

Onderzoek Speelruimte

In 2013 is op eigen initiatief van De Vonk gestart met het driejarig onderzoek naar de effecten van armoede bij kinderen, getiteld ‘Speelruimte'. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij.

Het onderzoek Speelruimte is een kwalitatief 3-jarig onderzoek naar de participatie van kinderen in 14 gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Doel was om inzicht te verkrijgen in het verloop van het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren.

Er is een publieksversie verschenen die te koop is voor €7,50 exclusief verzendkosten. Het basisrapport met de uitgebreide praktijkverhalen is te koop voor €25,- exclusief verzendkosten. Beiden zijn te bestellen bij het secretariaat. Het onderzoeksrapport is te downloaden hier.
ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer