Lopende projecten

SchuldenVrijMaatje project

In het SchuldenVrijMaatje project worden vrijwilligers gekoppeld aan deelnemers met geldzorgen. Marja Wittenbols is projectleider, initiatiefnemer en drijvende kracht. Deelnemers komen via schuldhulpverlening, maatschappelijk werk of bewindvoering bij dit project. Potentiele vrijwilligers krijgen een hoog gewaardeerde training in acht dagdelen. Meer informatie vind je hier.

Natuurlijk is het samen bewaken van het beschikbare budget een groot thema, maar er gebeurt meer. Dit varieert van het mee op orde houden van de administratie en het samen brieven lezen om zo niet meer bang voor de post te zijn, via leren sollicitatiemails samen te stellen bij mensen zonder computervaardigheden en vrijwilligerswerk te zoeken voor mensen die uit verveling gaan shoppen op het internet, tot het opzoek gaan naar ‘triggers’ die kunnen leiden tot nieuwe schulden in de toekomst en zoeken naar oplossingen die te vermijden.

Sport en Geldzorgen

Sportverenigingen hebben moeite om leden te behouden en vrijwilligers te vinden. Zouden geldzorgen van de leden daarmee te maken kunnen hebben?

Met studenten, ervaringskenners, gemeenten en verenigingsondersteuners zoekt de Vonk daar een antwoord op. Hieronder de globale stappen die sportclubs en -verenigingen kunnen nemen: 

1-Informatie over geldzorgen op de website onder contributie

2-Hergebruik van tenues makkelijk maken

3-Zorg dat de aanmelding armoede-sensitief is, zoals deze voor de gemeente Valkenswaard

4- Een vrijwilliger als financieel contactpersoon die interesse toont en meedenkt (hoeft geen expert te zijn) 

 

Op de website goede informatie over de kosten van de sportclub kan je doen met behulp van deze concept tekst. 

Praten over geld op de sportclub kent een aantal do's en don'ts. Bekijk hier het gesprekskaartje om je voor te bereiden. 

 

Samen met het programma Niemand Buitenspel maakte De Vonk een armoedesensitief aanmeldformulier voor sportclubs. De ervaringskenners stelden voor dat nieuwe leden proactief benaderd kunnen worden door financiele contactpersonen op de sportclub. En dat werkt, blijkt uit een pilot bij 9 voetbalclubs: 10-20% van de nieuwe leden willen in contact komen met de financieel contactpersoon. Dit maakt de drempel om een aanvraag te doen voor een Sportfonds lager en pakt het taboe op geldzorgen aan. Via deze link kom je in het armoedesensitieve aanmeldformulier dat vrij gebruikt en gedeeld kan worden.

 

Wil je weten hoe armoedesensitief jouw club is? Vul deze vragenlijst in.

Vertellers

De Vonk traint en begeleidt ervaringskenners die hun verhaal over een leven in geldkrapte willen laten horen. Iedere verteller kiest of en hoe het verhaal naar voren komt, bijvoorbeeld via een schriftelijk gedeeld verhaal, meer openheid binnen de familie of een interview. De Vonk vraagt ervaringskenners om mee te denken op onderwerpen die relevant zijn in hun leven, bijvoorbeeld rond:

  • Sport en Geldzorgen
  • Herstel na geldzorgen

Lees hier meer informatie

Platform Sociale Zekerheid

Sinds 1995 komt het Platform Sociale Zekerheid Tilburg driemaal per jaar anderhalf uur samen. Meer dan 50 organisaties, losse betrokkenen, politici, stadbestuurders wisselen met elkaar uit wat er in het sociaal domein gebeurt. Er worden trends en nieuw beleid besproken. Er worden kritische vragen gesteld en ruimhartige samenwerkingsvoorstellen gedaan. Dit gebeurt allemaal om het de mensen met een laag inkomen aan hun recht te helpen en zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van liefdadigheid. Het is een club zonder officiële organisatiestructuur, zonder logo of financiële middelen, maar met een grote invloed op het sociaal denken en handelen van Tilburg. De Vonk is kartrekker en vervult het technisch voorzitterschap. We zijn trots op dit slagvaardig platform. Meer informatie: marja@de-vonk.nu.

E-learning bewindvoerders 

In opdracht van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders ontwikkelde De Vonk een e-learning Financiële Zelfredzaamheid. Om de klanten te steunen naar een duurzame verandering in omgaan met geld. Voor NBBI leden gratis op de afgeschermde opleidingenpagina

Enkele reacties van deelnemers:

  • "Het onderdeel over de verschillende zienswijzen op geldproblemen zijn nuttig want hierdoor besef ik me beter hoe ik kijk en dat ik daarin wat kan kiezen".
  • "De cirkel van invloed helpt mij".  

Zingeving

In 2024 willen we een training Herstel na Geldstress aanbieden. In deze training vergroot je jouw inzicht in verliesverwerking. Meer informatie vind je in deze pdf.    

In 2022 en 2023 organiseren we trainingen rond Waardigheid en Zingeving. Dit zijn maatwerktrainingen voor specifieke doelgroepen, zoals onze SchuldenVrijMaatjes en leerkrachten. 

In 2020-2021 liep het project Wie ben ik nog? dankzij de steun van twee fondsen. Binnen het project is een training op het gebied van zingeving en veerkracht in geldkrapte ontwikkeld die drie maal succesvol is uitgevoerd.  Lees hier meer informatie

Tandzorg op maat Tilburg

Eind 2015 is op initiatief van De Vonk een ToM-project opgestart (Tandzorg op Maat) in samenwerking met de CZ groep, de GGD, het Bergmansfonds, de Gemeente Tilburg en een drietal tandartsen in Tilburg. Het project behelst een pilot om uit te zoeken hoe er een structurele oplossing gezocht kan worden voor mensen die tandheelkundige zorg nodig hebben, maar die niet in staat zijn, door de financiële en/of psychologische gesteldheid om de voorgestelde behandeling en vervolg behandelingen te ondergaan. Het onderzoek uit de pilotfase is inmiddels afgerond en wordt geëvalueerd met betrokkenen, met het idee om dit project op meerdere plaatsen uit te rollen.

Onze projectleider Marja Wittenbols ontving voor haar onderzoek een eervolle vermelding van het Bergmanfonds.

Onderzoek Speelruimte

In 2013 is op eigen initiatief van De Vonk gestart met het driejarig onderzoek naar de effecten van armoede bij kinderen, getiteld ‘Speelruimte'. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij.

Het onderzoek Speelruimte is een kwalitatief 3-jarig onderzoek naar de participatie van kinderen in 14 gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Doel was om inzicht te verkrijgen in het verloop van het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren.

Er is een publieksversie verschenen die te koop is voor €7,50 exclusief verzendkosten. Het basisrapport met de uitgebreide praktijkverhalen is te koop voor €25,- exclusief verzendkosten. Beiden zijn te bestellen bij het secretariaat. Het onderzoeksrapport is te downloaden hier.
ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer