Bettine Arink - 24/02/2022

Bewindvoering helpt om de stress te verlagen. En na enige tijd is het tijd om zaken terug in handen te geven van de klant. In opdracht van de NBBI is er een e-learning ontwikkeld om bewindvoerders hiervoor tools te geven. Meer informatie vind je hier.

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling