Home Actueel Nieuws

Nieuws

Sportverenigingen hebben moeite om leden te behouden en vrijwilligers te vinden. Geldzorgen van de leden hebben daarmee te maken want door stijgende kosten maken steeds meer lastige geldkeuzes. De Vonk gaat in gesprek en ontwikkelt goed materiaal zodat sportclubs laagdrempelig…

Door financiële problemen zijn mensen minder goed in staat zijn om voor zichzelf of familieleden te zorgen [BKR, 2019]. Preventieve financiële educatie kan veel persoonlijk en maatschappelijk leed voorkomen. Dit zeggen betrokken erover: 

  • Jongeren: “We hadden veel eerder willen weten wat je regelt als je 18 jaar wordt.” 
  • Ouders: “Ik vind het ingewikkeld, al die regelingen.”   
  • Docenten: “Wat weet ik nu van Toeslagen, DUO of zorgkosten? Ik heb daar zelf niet mee te maken.“ 
  • Jongerenwerkers: “Als het over geld gaat, is er gauw dat opgestoken vingertje: Pas op, kijk uit, doe dit of doe dat. Daar haken jongeren op af.” 
  • Bestuurders en directies: “De belasting van onze docenten is al hoog, wat levert financiële educatie eigenlijk op? “ 
  • Experts: Eén op de drie mbo'ers laat meer dan €1.000 per jaar liggen doordat ze geen zorgtoeslag aanvragen. Dat betekent 100 uur werken en afhaken bij de sportvereniging.  55% van de scholieren komt soms of regelmatig geld tekort. [Bron: Nibud (2021)]  

Vaak zijn het mentoren, docenten burgerschap en zorg coördinatoren met een groot sociaal hart die geldzaken bespreken. Zij willen meer weten over materialen die goed te gebruiken zijn, bij voorkeur zonder teveel moeite. Want de tijd is beperkt. De lesstof van het curriculum moet behandeld worden. Het integreren van de financiële educatie in de bestaande vakken zoals Burgerschap, Rekenen, Nederlands en tal van opleiding-specifieke vakken is een toekomstdroom. Een droom die dankzij de extra inzet en geld van de Rijksoverheid te bereiken is in de komende jaren. Hiervoor biedt De Vonk een training aan. Een training die bedoeld is voor scholen die Financiële Educatie met interactieve werkvormen willen bespreken. Vanuit dialoog en zonder betutteling. Lees hier meer over de training voor MBO.

Na drie jaar is de beddenactie, waarbij kinderen voorzien werden van een bed, afgerond. Het idee kwam van Marja Wittenbols en dankzij sponsoren en de coördinatie vanuit ContourdeTwern kwam het van de grond. Tal van hulpverleners werkten samen om de…
De creditcrisis lijkt voorbij, de economie trekt aan, meer mensen vinden een baan en als we de plannen van Prinsjesdag zien, gaan bepaalde groepen in onze maatschappij er weer op vooruit. Is alles dan nu weer ‘koek en ei’ in…
Je hebt scholen die in wijken staan waar veel gezinnen leven die rond moeten komen van een minimum inkomen of nog lager. Deze scholen worden dagelijks met de armoede van een deel van hun leerlingen geconfronteerd. Scholen die in gemengde…
kinderen_van_werkende_armen
Onderzoek kinderen in armoede Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog. Het gaat om 12% van alle kinderen in Nederland. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat armoede onder kinderen bestreden moet…

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling