de_vonk_admin - 30/11/2017

Je hebt scholen die in wijken staan waar veel gezinnen leven die rond moeten komen van een minimum inkomen of nog lager. Deze scholen worden dagelijks met de armoede van een deel van hun leerlingen geconfronteerd. Scholen die in gemengde wijken staan of in rijke buurten hebben vaker dan gedacht ook te maken met leerlingen waarvan de ouders het niet breed (meer) hebben. Waar ouders te maken hebben met loonbeslag of schulden of krap zitten vanwege een dubbele hypotheek of het verlies van bedrijf, baan of relatie. Op die scholen zitten leerlingen waarvan een aantal ouders het niet voor elkaar krijgt om de financiën structureel op orde te houden of te krijgen en die net als in de wijken waar mensen rond of onder het  sociaal minimum leven ‘nee’ moeten verkopen tegen hun kinderen als er een dure schoolreis komt of een computer of mobieltje moet worden vervangen of aangeschaft.
Of leerlingen nu langdurig dan wel voor kortere tijd moeten ervaren dat hun ouders armlastig zijn: scholen zouden de signalen van armoede moeten kunnen (h)erkennen, dat is een, en er beleid op maken, dat is twee.  Gelukkig zijn er steeds meer scholen die daar voor open staan.

De Vonk merkt dat nog lang niet alle schoolteams de sensibiliteit bezitten om de signalen te zien. Als je niet weet  waar je op kunt letten, dan zie je het vaak niet. Ouders en de leerlingen zelf doen er immers alles aan om niet ‘door de mand te vallen’. En als je het al opmerkt, weet je dan hoe er mee om te gaan?
Als school met een breed gedragen en gedegen armoedebeleid kun je het verschil voor leerlingen maken. Daarmee voorkom je dat een leerkracht of docent door de gang roept  dat leerling A de schoolreis nog niet betaald heeft of leerling B omwille van de financiële positie van de ouders buiten gesloten wordt.  Als de leerkrachten en docenten getraind zijn om de signalen te herkennen en weten hoe te handelen en hoe vooral niet, dan creëer je een school waar het voor iedereen prettig is. Als besturen de kaders aangeven en het schoolarmoede beleid goed verankeren in de school vergrot dit de toekomstkansen van kinderen uit arme gezinnen.
Een school zonder armoede beleid –dat is pas armoedig.

Verder hierover nadenken? Neem even contact op!

 

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling