Home Onderzoek Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

Eigen onderzoek

Naast onderzoek in opdracht verricht De Vonk ook onderzoek op eigen initiatief. Door eigen onderzoek en literatuurstudie, door te investeren in deskundigheidsbevordering, het onderhouden van relevante netwerken en het bezoeken van studiedagen, houdt De Vonk haar kennis op peil, De actuele kennis en verworven inzichten worden gebruikt om het materiaal en de cursussen en trainingen van De Vonk up to date te houden.

 

Onderzoek Speelruimte

Speerpunten voor De Vonk vormen de twee programmalijnen ‘Armoede en sociale uitsluiting’ en ‘Zin-vol en verdiepend activeren’. ‘Armoede en kinderen’ vormt een specifiek onderdeel van de programmalijn Armoede en sociale uitsluiting. In 2013 is op eigen initiatief van De Vonk gestart met het driejarig onderzoek naar de effecten van armoede bij kinderen, getiteld ‘Speelruimte'. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ria van Nistelrooij.

Het onderzoek Speelruimte is een kwalitatief 3-jarig onderzoek naar de participatie van kinderen in 14 gezinnen met een laag besteedbaar inkomen. Doel was om inzicht te verkrijgen in het verloop van het besteedbaar inkomen en de effecten daarvan op de participatie van kinderen en jongeren. Het jaar 2016 was voor dit project het derde jaar van onderzoek. Inmiddels is het onderzoek afgerond.

Er is een publieksversie verschenen die te koop is voor €7,50 exclusief verzendkosten.
Het basisrapport met de uitgebreide praktijkverhalen is te koop voor €25,- exclusief verzendkosten. Beiden zijn te bestellen bij het secretariaat.
Het onderzoeksrapport is te downloaden hier.
Er is een speciale editie van de nieuwsbrief Kinderen en Armoede uitgekomen getiteld Speelruimte. Download de nieuwsbrief.

Minisymposium Speelruimte 31 mei

Op woensdag 31 mei 2017 werden de uitkomsten van het onderzoek door Ria van Nistelrooij gepresenteerd op een minisymposium gehouden in Tilburg met de titel: 'Speelruimte'. Het onderzoeksrapport werd overhandigd aan demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma en aan twee ouders die hebben meegedaan aan het onderzoek. Tweede spreker was Mw. Elize Lam, auteur van het boek: 'Risicokind of evenwichtskunstenaar'. Hierna volgde een workshopronde met keuze uit drie workshops. Er was een grote opkomst. 125 mensen bezochten het minisymposium. Hieronder een korte impressie met foto's. In een speciale nieuwsbrief volgt een uitgebreider verslag.

Na de pauze was er de keuze uit drie workshops:

1. Sociale uitsluiting

2. Beleving van armoede

3. Kindgericht armoedebeleid

De workshops kunnen ook in uw organisatie verzorgd worden. Neem contact op met De Vonk voor meer informatie hierover.

Tandzorg op maat Tilburg

Een ander lopend onderzoek is het project Tandzorg op Maat -Tilburg

Eind 2015 is op initiatief van De Vonk een ToM-project opgestart (Tandzorg op Maat) in samenwerking met de CZ groep, de GGD, het Bergmansfonds, de Gemeente Tilburg en een drietal tandartsen in Tilburg. Het project behelst een pilot om uit te zoeken hoe er een structurele oplossing gezocht kan worden voor mensen die tandheelkundige zorg nodig hebben, maar die niet in staat zijn, door de financiële en/of psychologische gesteldheid om de voorgestelde behandeling en vervolg behandelingen te ondergaan. Het onderzoek uit de pilotfase is inmiddels afgerond en wordt geëvalueerd met betrokkenen, met het idee om dit project op meerdere plaatsen uit te rollen.

Onze projectleider Marja Wittenbols ontving voor haar onderzoek een eervolle vermelding van het Bergmanfonds. Het onderzoek uit de pilotfase is inmiddels afgerond en wordt geëvalueerd met betrokkenen, met het idee om dit project op meerdere plaatsen uit te rollen.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer