Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams Kinderpact tegen armoede

Kinderpact tegen armoede

Kinderpact tegen armoede

Armoede is vaak verborgen armoede. Ook al lijkt het door de tv-programma’s over dit onderwerp anders, schaamte en schuldgevoel maken dat het nog steeds moeilijk is om armoede bespreekbaar te maken. Dit zorgt er ook voor dat mensen veel te lang wachten voordat ze daadwerkelijk hulp zoeken. Daardoor worden de problemen soms zo groot dat het heel moeilijk wordt om ze op te lossen. In gezinnen waar sprake is van armoede, spelen vaak meerdere problemen. Daarbij komt dat het opgroeien in armoede de kans op schooluitval vergroot en de kans op overdracht van armoede van de ouders op de kinderen groot is. Niet arm zijn is meestal geen kwestie van beter zijn, maar van geluk hebben, gezond zijn en van toevalligheden. Arm zijn is daarentegen meestal geen kwestie van eigen schuld, maar van pech hebben, een beperkt netwerk, een slechte gezondheid en van toevalligheden.

Als er bij het oplossen van de problemen geen oog is voor armoede als oorzaak of als gevolg van deze problemen, dan faalt de hulpverlening. Ook zien we dat steeds meer mensen onvoldoende in staat zijn om te voldoen aan de eisen van de gedigitaliseerde samenleving. Zij missen hiervoor de kennis, het inzicht en het overzicht. Bijvoorbeeld het (digitaal) aanvragen van voorzieningen en toeslagen is voor hen een hindernis om te krijgen waar ze recht op hebben.

Kinderen die opgroeien in armoede hebben het extra zwaar. De Vonk ondersteunt scholen die een kind-gericht school armoede beleid willen opzetten (zie Doen en meedoen op school), maar brengt ook de ketenpartners rondom de school in beweging. Het gaat om samenwerken en verbinden, signaleren en stimuleren, kennis uitwisselen en bundelen, om te komen tot het sluiten van een Kinderpact tegen armoede.

In Zeeland heeft De Vonk samen met de ketenpartners, gemeente, scholen, bibliotheek, maatschappelijk werk en anderen een pact tegen armoede onder kinderen gesloten, genaamd het Zeeuws Pact.

“Het Zeeuws Pact en het kindpakket zijn geweldige initiatieven, uniek voor Nederland.”
Marc Dullaert - voormalig kinderombudsman

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer