Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams Checklist Armoede beleid Doen en mee-doen op school

Checklist Armoede beleid Doen en mee-doen op school

Checklist Armoede beleid Doen en mee-doen op school

Bij ‘Doen & Meedoen op school’ staat de aandacht voor kinderen die in armoede opgroeien centraal. Ruim 300 duizend kinderen moeten in Nederland met deze realiteit leven en dat is in een rijke samenleving heel belastend voor hen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat armoede op verschillende manieren gevolgen heeft voor kinderen: het beperkt de toekomstkansen van kinderen en jongeren, levert gezondheidsrisico’s op, bevordert sociaal isolement en richt emotionele schade aan. Daarbij komt dat het opgroeien in armoede de kans op schooluitval vergroot en de kans op overdracht van armoede van de ouders op de kinderen groot is. Niet arm zijn is meestal geen kwestie van beter zijn, maar van geluk hebben, gezond zijn en van toevalligheden. Arm zijn is daarentegen meestal geen kwestie van eigen schuld, maar van pech hebben, een beperkt netwerk, een slechte gezondheid en van toevalligheden.

Voor scholen die het onderwerp armoede van kinderen niet alleen in de klas willen bespreken, maar ook in het team, in de ouderraad, het management en het bestuur heeft De Vonk ‘Doen en Meedoen’ ontwikkeld. Doen en meedoen op school leidt via bewustwording, motivering, signalering, kennisoverdracht, activering tot verbinden en samenbrengen van partijen om te komen tot een school-armoedebeleid waardoor alle kinderen mee kunnen doen op school.

Door op je school het project Doen en Meedoen te starten kun je op jouw school het verschil maken voor kinderen die opgroeien in armoede. Je kunt zo op verschillende niveaus maatregelen treffen om de situatie te verbeteren op jouw school.

Het projectmateriaal van Doen en meedoen bestaat uit:

  • een introductieavond of –middag door De Vonk
  • bewustwoording en training armoede signalering
  • opzet en begeleiding bijeenkomst voor ouder radenouderraden
  • een checklist school armoede beleid voor het schoolbestuur
  • Materialen voor in de klas
  • tips voor leerkrachten een poster over armoede voor bespreking in de klas
  • het Arm-en-rijkspel, een fraai vormgegeven bordspel dat gebruikt kan worden om het onderwerp ook in de klas met de kinderen bespreekbaar te maken
ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer