Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams Masterclass armoede signalering jeugdhulpverleners

Masterclass armoede signalering jeugdhulpverleners

Masterclass armoede signalering jeugdhulpverleners

Tijdsduur

2 dagdelen aaneengesloten

Voor wie

Ambulante Jeugdwerkers, straathoekwerkers en groepsleiders jeugdzorg, leerkrachten en interne beleiders

Plaats

Op locatie

Trainers

Interne trainer i.s.m. trainer van De Vonk

Leerdoelen

  • De deelnemers kunnen problemen / hulpvragen zien binnen de betekenisgeving van armoede in het gezin
  • De deelnemers kunnen vanuit de levensloop en de leefwereld van de betrokkenen naar oplossingen zoeken.

Deze training wordt gegeven aan groepen van minimaal 10 jeugdhulpverleners. Eigen ervaringen en uitwisseling van praktijkervaringen vormen de basis van de training. Uitgegaan wordt van een Multi causaal verklaringsmodel van armoede waar men zich aan conformeert. Ook wordt gerefereerd aan de presentiemethodiek van Andries Baart. Daarbij komt dat het opgroeien in armoede de kans op schooluitval vergroot en de kans op overdracht van armoede van de ouders op de kinderen groot is. Niet arm zijn is meestal geen kwestie van beter zijn, maar van geluk hebben, gezond zijn en van toevalligheden. Arm zijn is daarentegen meestal geen kwestie van eigen schuld, maar van pech hebben, een beperkt netwerk, een slechte gezondheid en van toevalligheden.

Onderwerpen

  • Effecten van armoede op kinderen. Deze kennis wordt gekoppeld aan eigen ingebrachte casuïstiek van hulpvragen en behandelplannen. Wat heeft armoede voor consequenties naar het methodisch handelen?
  • De kloof tussen instelling en leefwereld van het gezin. Hoe kun je omgaan met dilemma’s die hierdoor ontstaan? Hoe is dit in relatie tot je instelling en taakomschrijving?
  • De sociale kaart. Wat is aanwezig in de regio? Hoe kun je verwijzen? Hoe kun je samenwerken? Hoe houd je een sociale kaart actueel?

Inbegrepen bij de training zijn de reader ‘Oog voor Armoede’, de Sociale Kaart m.b.t. arme gezinnen en diverse aanvullend materiaal.

Aanmelden? Neem contact op met De Vonk

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer