Home Ons aanbod voor professionals Voor scholen en zorgteams Masterclass armoede signalering jeugdhulpverleners

Masterclass armoede signalering jeugdhulpverleners

Training Armoede onder de Loep jeugdhulpverleners

Tijdsduur

De basistraining is 1 dagdeel voor professionals. In een online variant is een spreiding over twee maal twee uur aan te bevelen voor het leerrendement. Na de basis heeft een verdiepingstraining meerwaarde om de handelingsperspectieven toe te leren passen.
Informatie over de tarieven vindt u hier.
.

Voor wie

Ambulante Jeugdwerkers, straathoekwerkers en groepsleiders jeugdzorg, leerkrachten en interne beleiders

Plaats

Op locatie of online

Trainers

De ervaren trainers van De Vonk hebben gedegen kennis van signalen en aanpak van armoede in de jeugdhulpverlening.

Leerdoelen

  • De deelnemers kunnen problemen / hulpvragen zien binnen de betekenisgeving van armoede in het gezin
  • De deelnemers kunnen vanuit de levensloop en de leefwereld van de betrokkenen naar oplossingen zoeken.

Deze training wordt gegeven aan groepen van maximaal 12 hulpverleners. Eigen ervaringen en uitwisseling van praktijkervaringen vormen de basis van de training. Uitgegaan wordt van inzichten over armoedemechanismen, de invloed van stress en sociale uitsluiting. Ook wordt gerefereerd aan de presentietheorievan Andries Baart. Daarbij komt dat het opgroeien in armoede de kans op schooluitval vergroot en de kans op overdracht van armoede van de ouders op de kinderen groot is. Kansongelijkheid en armoede zijn sterk verweven met elkaar en verdienen een geïntegreerde aanpak.

Onderwerpen

  • Effecten van armoede op kinderen. Deze kennis wordt gekoppeld aan eigen ingebrachte casuïstiek van hulpvragen en behandelplannen. Wat heeft armoede voor consequenties naar het methodisch handelen?

  • De kloof tussen instelling en leefwereld van het gezin. Hoe kun je omgaan met dilemma’s die hierdoor ontstaan? Hoe is dit in relatie tot je instelling en taakomschrijving?
  • Het doorzien van gedrag dat irritatie en vragen oproept zoals het niet nakomen van afspraken, het schijnbaar opzettelijk veranderen van het gespreksonderwerp en het verzwijgen van zaken die de kinderen treffen. Handelingsperspectieven om aansluiting te vinden worden aangereikt waardoor een cirkel van problemen doorbroken kan (gaan) worden.

Inbegrepen bij de training is een uitgebreide hand-out en diverse interactieve werkvormen. Ook in de online variant is deze training goed gewaardeerd door de deelnemers.

Aanmelden? Neem contact op met De Vonk

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer