Home Ons aanbod voor vrijwilligers Maatjes Training methodiek ‘Er zijn voor jou’ - voor coördinatoren

Training methodiek ‘Er zijn voor jou’ - voor coördinatoren

Training methodiek ‘Er zijn voor jou’ - voor coördinatoren

De training vertrekt vanuit de al aanwezige kennis en ervaring van de coördinatoren van de maatjes projecten. De deelnemers starten met het doornemen van de stof voor de maatjes. Specifiek wordt kennis overgedragen over wat armoede is, wordt stilgestaan bij de vraag wat een maatje is en welke rol deze heeft en het verschil met hulpverlener. De training geeft een introductie van de beslisboom en een handleiding bij de keuze van maatje zijn; gaat in op huishoudelijke zaken, logboekjes en regels. Sociale kaart en hoe gebruik je die?

Daarnaast is er ruim aandacht voor het matchen en begeleiden van deze specifieke maatjes in hun rol als presente vrijwilliger met kennis van en aandacht voor armoedeproblematiek.

Specifieke deskundigheid coördinatoren en begeleiders

  • Meerdimensionale oorzaken van armoede en de noodzaak je hieraan te conformeren
  • De gevolgen van armoede, armoedemechanismen en wat betekent dit voor de hulpvraag en de relatie met een vrijwilliger
  • De methodiek van presentie, het onvoorwaardelijke er zijn voor jou
  • Presentie als antwoord op de ervaren kloof tussen de wereld van het gezin, de vrijwilliger en hulp- en dienstverlening.

De coördinatoren hebben een taak op het gebied van ondersteuning van de vrijwilligers:

  • Het matchen met behulp van beslisboom en intakegesprek
  • Aansturen van de presente vrijwilliger op voorkomende dilemma’s
  • Begeleiding en intervisie
  • Samenwerken met andere instanties, verwijzing en p.r.

Van de deelnemers wordt gevraagd vooraf toegestuurde literatuur door te nemen en voor de tweede bijeenkomst een opdracht uit te werken.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer