Home Wie wij zijn Ons verhaal Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Onze geschiedenis

De geschiedenis van stichting De Vonk gaat terug naar 1975, toen er door het hele land verspreid vele lokale en grootstedelijke en provinciale instellingen voor maatschappelijk activeringswerk waren. Elke denominatie had haar eigen maatschappelijk activeringswerk: de protestanten, de katholieken en de humanisten. Later kwamen daar ook de Islamieten bij. De instellingen richtten hun activiteiten destijds op de gelovige vrijwilligers, die geactiveerd werden om zich in te zetten voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De instelling waar de Vonk uit voortgekomen is heette toen KCW Oost-Brabant, voluit Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Oost Brabant. In de loop van de tachtiger jaren werd gestreefd naar regiovorming en schaalvergroting binnen het maatschappelijk activeringswerk. In 1999 was het zover dat er provinciale steunfunctieorganisaties in West-Brabant en Zeeland werden opgericht, omwille van toekomstbestendigheid.

In 2005 onderging de organisatie een nieuwe fusie en werd De Vonk opgericht. Het werk terrein van De Vonk loopt nu van Zeeland, over Oost-, Midden-, en West- Brabant, Noord Limburg en een stukje Gelderland. De doelgroepen en profijtgroepen zijn niet meer automatisch van katholieke huize. De Vonk is onafhankelijke stichting en beoogt het algemeen nut. Ongeacht de geestelijke stroming, de levensbeschouwing en levensvisie richt De Vonk zich op vrijwilligers en professionals die zich maatschappelijk willen inzetten en het goede handelen, het ‘Bonum Commune’, in praktijk brengen.

Afgelopen november 2015 bestond De Vonk 40 jaar. De toenmalig voorzitter, dhr. Nico Peterse sprak bij dit jubileum de volgende woorden hierover uit: “Het maatschappelijke activeringswerk is het extramurale broertje van de gezusters Caritas en Diaconia. Daarom hechten wij er aan dat we - in de beste verstandhouding met bisdom en kerkleiding - toch een onafhankelijke stichting zijn – met eigen ruimte voor een kritisch functioneren, gericht op het bevorderen van het ‘goede handelen’. En om te beschrijven wat er onder “goed handelen” (good practice) mag worden verstaan kun je nog altijd (zelfs opnieuw actueel) terecht bij de kernwaarden van het katholiek sociaal denken.

Onze adviseur Thijs Caspers heeft dat in zijn boek: ‘Proeven van goed samenleven’ verhelderd. In al deze termen wordt het begrip GOED in betekenisvolle zin gebruikt. Opvallend in het proces van revitalisering was dat ook nu die oude woorden als gerechtigheid, barmhartigheid, gelijkwaardigheid de motieven zijn van de stafleden om te kiezen voor wie klein en kwetsbaar zijn. Gerechtigheid betekent letterlijk: mensen op de been helpen, rechtop doen gaan en staan.

In een samenleving aan grote veranderingen onderhevig worden die termen meer geseculariseerd en presenteert die kwetsbaarheid zich in weer andere gestalten. De bestrijding van armoede was en is hoofddoel van De Vonk – de expertise op dit terrein is landelijk gewaardeerd. En armen zijn nu vaak degenen die niet mee kunnen komen in alle techniek van een snelle digitale wereld. Wie financieel vastloopt, loopt ook nog eens op tegen de obstakels van internetbankieren. Voor goede zorg en hulp moet je thuis zijn op de elektronische snelweg, want papieren formulieren bestaan niet meer. Of je zult maar komen uit een arm gezin en als schoolkind niet mee kunnen op schoolreis, of je ouders kunnen niet de laptop, computer of iPad aanschaffen die alle kinderen in de klas hebben of moeten hebben. (…) Voor hen willen we de Vonk verder aanwakkeren – tot een vuur dat aanstekelijk is en warmte en licht verspreidt. Dat is katholieke Maatschappelijk Activeringswerk – veertig jaar oud en nog altijd noodzakelijk, vitaal en actueel.

Revitalisering is de moeite waard. Verleden, heden en toekomst zijn nauw verweven. Die constatering maakt na 40 jaar inzet en met het oog op nog eens 40 jaar toekomstige inzet een symposium waarin het zal gaan over wat nu heet: de participatiemaatschappij de moeite waard.”

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer