Home Wie wij zijn Ons verhaal Missie en visie

Missie en visie

Missie en visie

De Vonk ziet het als haar missie om een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving te leggen. Het gaat ons gaat om het vinden, inspireren, binden en toerusten van vrijwilligers en beroepskrachten die zich willen buigen over sociale vraagstukken en stil willen staan bij de ontwikkelingen in de samenleving die leiden tot sociale uitsluiting, armoede en het vastlopen van kwetsbare mensen. En dat doen we omdat we vinden dat we samen verantwoordelijkheid moeten dragen voor een meer sociale samenleving.

De ambitie van De Vonk is dat het zowel gaat om de ondersteuning van de individuele personen als om het bewust worden en het omdenken van maatschappelijke structuren die sociale uitsluiting, armoede en onrecht in de hand werken.

De Vonk onderscheidt zich op vier kerntaken: het verzorgen van maatschappelijk activeringswerk, het functioneren als kenniscentrum op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, het optreden als onafhankelijke ketenpartner en het opzetten en uitvoeren van projecten.

De Vonk gaat met vrijwilligers en beroepskrachten in gesprek om te kijken welke perspectieven er zijn op een goed leven en een rechtvaardige samenleving. Daarbij speelt het denken over sociale vraagstukken en de inspiratie die gehaald wordt uit het christelijk geloof, een rol van betekenis. Vanuit deze inspiratie worden vrijwilligers en professionals, ook als ze niet uit deze traditie komen, door De Vonk geactiveerd om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Het samen zoeken naar de zin in het werk is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer