Marja Wittenbols - 28/05/2019

Meer dan honderd organisaties ondertekenden op 26 maart in Den Haag het voornemen om iets te doen tegen armoede bij kinderen. Het doel is dat in 2030 geen kind in armoede meer te vinden is in Nederland. Raar eigenlijk, als je geleerd hebt dat je de altijd haalbare doelen moet formuleren, want we weten natuurlijk nu al dat er altijd kinderen in armoede zullen zijn. Toch heeft ook De Vonk haar krabbel onder de verklaring gezet, want dromen brengen je in beweging, of in ons geval, houden je in beweging. Al 25 jaar zijn we bezig aandacht voor dit onderwerp te vragen. We hebben de verschijningsvormen in kaart gebracht. Onze Ria van Nistelrooij heeft meerdere belangwekkende onderzoeken gepubliceerd. We hebben spelvormen gemaakt om, ook als niet arm kind, een indruk te krijgen wat armoede met je kan doen. Er zijn trainingen gemaakt om te signaleren, te verwijzen en te agenderen. In het land hebben we inmiddels een 40-tal trainers voor Leergeld en Armoede onder de Loep gecertificeerd om de boodschap door te geven. Er ligt dus al heel wat.
Het is een fijn gevoel om verbonden te zijn in een alliantie van organisaties met hetzelfde doel, ieder vanuit een eigen identiteit en eigen netwerk. De “0 kinderen” zullen we niet halen, maar we kunnen wel die richting opgaan in plaats van die stijgende lijn van de laatste jaren. Immers, armoede verlichten is fijn, maar armoede voorkomen en opheffen is beter. Dat kan alleen door structurele oplossingen te bedenken en te laten bestaan, dus niet alleen pleisters plakken met een projectje hier en een pilot daar, maar duurzame stappen zetten en doorlopen als dat in de goede richting blijkt te zijn en het doel nog niet is bereikt.
Want hoe ziet armoede eruit? Een kind voor wie pannenkoeken eten geen feestje meer is, omdat dat herinnert aan de dagen van spanning aan het eind van de maand als er geen geld meer was voor goed warm eten. Een kind dat een vluchtpakketje met ondergoed en een pyjama onder haar bed heeft verstopt, voor als de deurwaarder ze uit huis komt zetten. Een kind dat geen bed heeft en al jaren op een matras onder een dekbed zonder lakens op de grond slaapt en daarom nooit een vriendje mee naar huis neemt om te spelen. We kennen deze kinderen


Daar doen we het voor.

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling