Home Ons aanbod voor vrijwilligers Vrijwilligers algemeen Training Mantelzorg: wat bezielt me?

Training Mantelzorg: wat bezielt me?

Training Mantelzorg: wat bezielt me?

De overheid verwacht steeds meer van vrijwilligers in verband met de zorg die in de toekomst verleend wordt aan ouderen en andere zorg-afhankelijken. Zij moeten een steeds grotere rol gaan spelen en ook in de uitvoering van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning is voor hen een belangrijke plaats ingeruimd als het gaat om de zorg aan de medemens.

In de mantelzorg zijn al veel vrijwilligers actief. Recent is onderzoek gedaan naar mantelzorg en zorgverantwoordelijkheid door mevrouw. D. Beneken, genaamd Kolmer, pedagoog, die is gepromoveerd op dit onderwerp. Haar ervaring is dat de ondersteuning van mantelzorgers die nu wordt geboden, niet helemaal in de behoefte voorziet. Er blijkt met name ook behoefte te bestaan aan ondersteuning die niet zozeer praktisch of emotioneel is gericht, maar verdieping en bezinning betreft op de eigen rol en motivatie. Als dit aspect in de ondersteuning wordt verwaarloosd, is de kans groot dat mantelzorgers afhaken of in hun zorgrelatie te weinig diepgang vinden, waardoor ze zichzelf en de ander tekort doen.

Om te voorzien in de behoefte aan oriëntatie op de rol van zingeving is door stichting De Vonk in samenwerking met Stichting Mantelzorg Midden Brabant een aanbod voor mantelzorgers ontwikkeld. Het aanbod bestaat uit een serie van zes bijeenkomsten, waarin gewerkt wordt aan de hand van het cursusboek ‘Mantelzorg; wat bezielt me?’ door speciaal getrainde begeleiders.

De training is bedoeld voor:

  • begeleiders van de bijeenkomsten voor mantelzorgers

Via drie invalshoeken: dagboekfragmenten, schilderijen en filosofen, komen de volgende thema’s tijdens de bijeenkomsten aan de orde:

  • Motivatie om te zorgen
  • Zingeving in de zorgtaak
  • Kracht en stress in het verlenen van zorg
  • Uitdagingen en grenzen in de zorgverlening

De rode draad in het werkboek vormt het eigen verhaal van de zorgverlener met daarin de hoogte- en dieptepunten rondom de zorgverlening in combinatie met een integere relatie tussen zorgvrager en zorgverlener. Deze worden op speelse wijze gelegd naast de visie van filosofen die zich bezig houden met zorgrelaties als Ricoeur, Levinas, Buber en Nagy. Daarin wordt duidelijk dat geen enkele motivatie beter of slechter is, maar dat allen eigen krachten en valkuilen met zich meebrengen.

Mantelzorgers stoppen veel tijd en geld in hun vaak niet uit hobby geboren vrijwilligerswerk. Uit respect voor hun werk en omdat dat de inzet van mantelzorgers een groot maatschappelijk belang dient, is het voor iedereen belangrijk dat zij hun werk goed en gemotiveerd (blijven) doen. Deelname aan de bijeenkomsten kan hieraan bijdragen.

Ook interesse in de training ‘Mantelzorg: wat bezielt me?’ Neem contact op met De Vonk en vraag naar Marja of Mirjam.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer