Zingeving

Van oudsher heeft De Vonk parochianen ondersteund, die zich als vrijwilliger in willen zetten voor kerk en samenleving. Belangrijk aspect is het stilstaan bij de zingeving van wat je samen doet en kunt doen.

Workshop Hoe word ik een presente vrijwilliger?

Bijeenkomsten en ontmoetingsdagen op verzoek

Project Sprankelende spiritualiteit

Ondersteuning maatschappelijke activering diaconie

Voor kerkelijke vrijwilligers van die zich op maatschappelijke vraagstukken willen richten heeft De Vonk een aanbod ontwikkeld dat past bij de diaconieën van nu. Verdieping en bezieling zijn de sleutelwoorden.

Training diaconie bisdom ’s-Hertogenbosch

Armoede onder de Loep voor vrijwilligers

Opvoeden in weelde

Hulp bij communicatie

Het samenvoegen van kleiner wordende parochies tot een grotere brengt met zich mee dat verhoudingen opnieuw bekeken moeten worden. Er moet samenwerking gezocht worden met mensen die eerst niet zo voor de hand lagen of een andere manier van werken hadden. De fusie betekent vooral: wennen aan elkaar. Om de communicatie onderling te bevorderen kun je De Vonk benaderen.

Luistertraining De kunst van het verstaan

Koningsverhalen

Jezelf kennen in het communicatietraject

Themalezingen

Heb je als vrijwillig in de parochie een idee voor een thema-avond, vraag De Vonk om daar een lezing over te komen houden. Of kies uit ons aanbod themalezingen als opstapje voor verdere verdieping.

Themalezing over Armoede en de effecten daarvan op kinderen

Themalezing Armoede en ouderen

Armoede in Nederland (algemeen)

Themalezing Diaconie in deze tijd