Home Onderzoek Onze pijlers

Onze pijlers

De vier pijlers

In onze projecten houden wij vast aan vier pijlers:

De eerste pijler

Op de eerste plaats richt De Vonk zich in haar projecten op thema’s die gerelateerd zijn aan ‘armoede en sociale uitsluiting’ en ‘zin-vol en verdiepend activeren’. De projecten beogen mensen in kwetsbare situaties te versterken of te ondersteunen.

De tweede pijler

De Vonk voert kleinschalig en kwalitatief onderzoek uit. Cijfers vormen een aanvulling op ons onderzoek, maar zijn slechts ondersteunend. Onderzoek van De Vonk is verkennend met oog voor nieuwe invalshoeken vanuit de leefwereld van de ondervraagden.

De derde pijler

Ons onderzoek heeft altijd een beleidsrelevantie. Dit betekent dat door ons uitgevoerd onderzoek altijd specifieke aanbevelingen bevat die direct toepasbaar zijn voor de opdrachtgevers.

De vierde pijler

Onderzoek uitgevoerd door De Vonk is activerend. Wij gaan niet met de informatie ‘op de loop’, maar geven die terug aan de doelgroep en haar steunomgeving. Doordat ondervraagden worden betrokken in het hele onderzoeksproces, wordt een binding gecreëerd die niet ophoudt na de afgenomen interviews.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer