Home Onderzoek Onderzoek op aanvraag

Onderzoek op aanvraag

Onderzoek op aanvraag

De Vonk voert in opdracht activerend onderzoek uit. Gemeenten, scholen, wijkteams en parochies kunnen De Vonk vragen om kansen en bedreigingen, knelpunten en uitdagingen in beeld te brengen en praktische aanbevelingen te formuleren. Onze expertise ligt op het terrein van armoede en sociale uitsluiting.

Onze manier van werken kenmerkt zich door verkennend aan de slag te gaan met oog voor nieuwe invalshoeken vanuit de leefwereld van de ondervraagden. Interviews met sleutelfiguren en andere betrokkenen leveren inzichten op die voorheen onzichtbaar waren.

De Vonk is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk en dat activeringsaspect is ook verbonden aan ons onderzoek. Onderzoek uitgevoerd door De Vonk is activerend: wij geven de uitkomsten en inzichten terug aan de doelgroep en haar steunomgeving. De betrekken de ondervraagden in het hele onderzoeksproces, waardoor we een binding creëren die niet ophoudt na de afgenomen interviews.

Vaak mondt een onderzoek door De Vonk uit in een opdracht om een project op te zetten.

Enkele voorbeelden van onderzoek in het verleden:

2010

‘Armoedebestrijding door moskeeën’
Verkennend onderzoek onder moskeeën naar hulp aan mensen in de knel.
R. van Nistelrooij, juli 2010

‘Samenwerken in armoedebestrijding’
Inventarisatie van de kansen en mogelijkheden van een platform armoedebestrijding in Helmond.
T.Ansems, juli 2010

2012

‘Oma op Facebook´
Onderzoek naar de samenwerking en afstemming tussen de formele en de informele zorg in de Kempengemeenten.
T. Ansems, februari 2012.

2013

´De daad bij het woord´
Activerend onderzoek naar de diaconie in Groot Breda.
T. Ansems, februari 2013.

2015

‘De kracht van de parochie verbinden aan kwetsbare mensen’
Activerend onderzoek naar nieuwe kansen voor diaconie in de H. Mariaparochie te Etten-Leur.
T. Ansems, november 2015.

ankeiler_vrijwilligers

Ondersteuning van vrijwilligers

Wil jij het verschil maken voor de mensen om je heen? Draag dan een steentje bij in onze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer

ankeiler_professionals

Training voor professionals

Wij stimuleren een focus op kwetsbare mensen in onze samenleving, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor een sociale wereld.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek

De Vonk doet kwalitatief activerend onderzoek op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Lees meer