Home Ons aanbod voor professionals Professionals bij parochies, caritas en diaconie

Professionals bij parochies, caritas en diaconie

Beleidsmatig

De Vonk laat de geest waaien. De consulenten zijn beschikbaar voor parochies, caritas en diaconale verbanden die zie zich willen oriënteren of feedback willen op hun handelen en denken. Maak gebruik van onze lange traditie van activeringswerk in parochies, en kies voor een traject voor kerkelijke professionals om op meerdere beleidsterreinen ondersteuning en innovatie te bevorderen. Ruim 40 jaar bieden we pastoraal werkers, priesters, bestuursleden en andere professionals in parochie, caritas en diaconie maatwerk bij zinvolle ondersteuning, activering en verdieping, deskundigheidsbevordering en onderzoek. Neem contact op met De Vonk

Inspiratieblad armoede 2020

De hulp Herder

Opzetten kerkelijk vrijwilligersbeleid

Werven en motiveren van vrijwilligers

Project Oog voor armoede en sociale uitsluiting

Diaconie matrix

Ondersteuning en verdieping

Reflectie en bezinning op het uitvoerende werk, kortstondig of langdurig: De Vonk biedt praktische ondersteuning voor kerkelijke professionals. We geven handvatten om na fusies en schaalvergroting opnieuw de spiritualiteit in de parochie te laten sprankelen. En wanneer je met je parochies maatschappelijke vraagstukken wil aanpakken bieden wij je ondersteuning om dit op te pakken. Vraag naar ondersteuning

Vuur onder de as

De Samaritaan

De Knipkaart

Project Sprankelende spiritualiteit

Praktische ondersteuning diaconie

Deskundigheidsbevordering

Speciaal voor startende diaconiegroepen heeft De Vonk, is samenwerking met het bisdom ’s-Hertogenbosch een diaconie training ontwikkeld. De training bestaat uit losse modulen, die naar keuze gevolgd kunnen worden. Voor parochies die armoede op de agenda willen zetten is er de training armoede signalering en deskundigheidsbevordering in de methodiek ‘Er zijn voor jou’. De training heeft als doel om armoede in de parochie te signaleren en te leren om beter met mensen die in armoede leven om te gaan. Neem contact op met Marja.

Diaconie training bisdom ’s-Hertogenbosch

Armoede onder de Loep voor professionals

Training coördinatoren in de methodiek ‘Er zijn voor jou’

Goede communicatie, het halve werk

De Vonk heeft voor parochies die net een fusie of schaalvergroting achter de rug hebben een aanbod op het gebied van communicatieverbetering. Leer de fijne kneepjes van het elkaar verstaan en begrijpen. Neem contact op met De Vonk

Gesprekstechnieken voor parochies en caritas

Luistertraining De kunst van het verstaan

Jezelf kennen in het communicatietraject

Onderzoek en methodiekontwikkeling

De Vonk heeft ruime expertise in activerende onderzoeken voor parochies en diaconieën en helpt je graag verder professionele methodiekontwikkeling. Op verzoek verricht De Vonk ook voor jouw parochiële samenwerkingsverband een onafhankelijk activerend onderzoek. Het onderzoek brengt noden in beeld en brengt achterliggende vragen aan het licht. Afhankelijk van de precieze opdracht geeft het onderzoek zicht op draagvlak voor aanpak en verandering op maatschappelijk of diaconaal terrein, maakt het mensen of groepen enthousiast en biedt het aanknopingspunten voor beleid en toekomstperspectief. Bekijk bij de button ‘onderzoek’ onze voorbeelden van activerend onderzoek binnen parochies.

Neem contact op met De Vonk