de_vonk_admin - 04/10/2018

Tja en toen was daar het afscheid van De Vonk. Na 20 jaar met plezier en voldoening bij deze fantastische organisatie te hebben gewerkt. Ik mocht het afscheid houden in mijn woonplaats Oss waar ik vanuit De Vonk ook enkele projecten uitvoerde voor de stichting Met Elkaar Oss tegen Armoede en waar ik vanaf de oprichting van PROTA in 1997 ook als vrijwilliger bij betrokken was.

Daarom togen we op donderdag 27 september met bestuur en staf en enkele genodigden naar Oss. Eerst om een werkbezoek af te leggen aan R44, leerwerkbedrijf in de Ruwaard waar mensen die een lange afstand hebben tot de arbeidsmarkt, kunnen ontdekken waar hun talenten liggen. Er is een hoek met naaimachines, een computerhoek, een timmerwerkplaatsje, een kringloopwinkeltje een fietsenmakerij. Nadat we onder het genot van koffie en thee met een Osse Trotse, uitleg kregen van Mari Peters over wat Met Elkaar doet en hoe we samenwerken, gaf Shadi ons een rondleiding.

Ons tweede bezoek betrof Ons Huis van de Wijk. Een prachtig burgerinitiatief ook gesitueerd in de Ruwaard met een inloop en gratis koffie en thee voor buurtbewoners. Er ontwikkelen zich spontaan activiteiten zoals samen koken, handwerken en tuinieren. Ook professionals kunnen hier afspreken. Anton Mulders gaf ons uitleg over dit initiatief dat een onderdeel vormt van de proeftuin Oss, een participatieproject dat mensen uitdaagt om aan te geven wat ze kunnen en wat ze nog nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. Het was fijn om als bestuur en staf samen even enthousiast te worden over projecten die De Vonk na aan het hart liggen.

Hierna mochten we genieten van een gezellig samenzijn met een etentje bij Miens eethuis, ook in Oss. Dit eethuis is tevens ontmoetingsplek voor mensen in de zorg en biedt dagbesteding aan cliënten. Met een mooie speech van Christa, een liedje van samen, een heel mooi gedicht 'de onderzoekster'van Marjolein en een prachtig koninginneverhaal van Marja voelde ik me echt in het zonnetje gezet. Het bestuur en de voorzitter uit Oss spraken woorden van waardering en ik heb ze allemaal met dankbaarheid in ontvangst genomen.

Ikzelf memoreerde in mijn afscheidswoordje aan de ‘eigenzinnigheid’ van De Vonk die nodig was om armoede in Nederland blijvend, dus niet alleen als het weer even ontdekt was, onder de aandacht te brengen. De mooie bijeenkomsten van Sjakuus, waar ervaringsdeskundigen uit het hele land naar toe kwamen. De Vonk, deel uitmakend van een armoedebeweging. Raf en Ralf onze ‘mede-eigenzinnigen’ die ons een hart onder de riem staken. De tijdrovende onderzoeken die ik mocht doen omdat we echt de verhalen van de mensen zelf nodig hadden. Het MA-werk waar ik een identiteit aan ontleende en waar we door Andries Baart ook steeds meer woorden voor hadden.

Een mooi afscheid. Ik kijk met dankbaarheid terug op een mooie periode in mijn leven, een periode van 20 jaar die ik een stukje met collega’s van De Vonk mocht delen. (Oud-) Bestuursleden en (oud-) collega’s en alle mensen waar ik mee samen heb gewerkt in die jaren, dank je wel en het ga jullie goed! Motto: Samen het goede doen om armoede uit te bannen!

Ria

De koningin en het evenwicht
De onderzoekster

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling