de_vonk_admin - 01/01/2017

Een nieuwjaarsnacht die begint met een aanslag, met legers die maar ‘alvast’ naar de grens gebracht worden, omdat daar een front te verwachten is, met slachtoffers van oorlog en drommen vluchtelingen die huis en haard moeten verlaten. Waar moet dat heen? hoor je mensen zich afvragen. Met zulke vreselijke berichten zou je toch het liefst de dekens weer over je hoofd trekken, je ogen sluiten en je oren met je handen stevig dichthouden?
En wachten tot het overgaat?

 

Op zulke momenten denk ik terug aan de vrouwengroep, waar ik lid van was in de jaren dat feminisme nog gedefinieerd werd als wereldhervorming. Toen liepen we op tegen een niet aflatende reeks sociale problemen als werkloosheid, economische onzelfstandigheid van vrouwen, vervuiling van grondwater en niet te vergeten de koude oorlog en de plaatsing van atoombommen. We gingen de straat op, protesteerden en riepen dat we niet een stuk van de koek wilden, maar een heel andere koek. En door alle acties, aanklachten, onderzoeken en inzet zagen we met ons allen dat de koek veranderde….

Grofweg kun je stellen dat van alle ellende die er op wereldniveau gaande is, er 10 % op jouw bord ligt dat je op kunt lossen. Voor 10 % van alles dat je liever anders zag, anders zou willen aanpakken, aan zou willen kaarten en oplossen kun je je inzetten dat dat ook gebeurt. Natuurlijk, je kunt niet alles oplossen, en zeker niet in je eentje, maar samen kunnen we maar liefst een tiende aan.

Wachten tot het overgaat is geen optie. De handen uit de mouwensteken wel.
De Vonk heeft de afgelopen jaren de focus gelegd op het versterken van mensen in een kwetsbare positie en is bij gemeenten, scholen en instanties hun stem geweest. De Vonk is uitgegroeid tot expertisecentrum over armoede en sociale uitsluiting. De consulenten hebben zowel individuele burgers, als ook professionals, bijeengebracht om in woord en beleid werk te maken van verandering in de samenleving, als het moest tegen de stroom in.

Samen met u willen we in 2017 ons blijven richten op alle vormen van ondersteuning die bijdragen aan een versterking van de samenleving, aan het weerbaar maken van mensen, zoals workshops, trainingen, projecten, interventies en begeleiding. Kortom, we richten ons op die initiatieven die het ‘Bonum Commune’, het goede voor allen, dichterbij brengen.
Want 10 %, dat moet lukken!

 

Gelukkig nieuwjaar.

Christa de Wit,

directeur

De Vonk © 2019 | Privacyverklaring

Geregistreerd als algemeen nut beogende instelling